Vad är tredjepartslogistik?

av | 23 Maj, 2018

Tredjepartslogistik som även kan kallas för TPL eller 3PL innebär att det finns en tredje part utöver kunden och säljaren, som kan ta över vissa delar eller hela delar av logistiken. Det innebär till exempel att ett företag kan anlita ett annat företag att sköta själva leveransen av en vara. 

Det kallas även outsourcing. Det finns flera tjänster inom denna logistik, så som transporter, men även lagerhantering. Att använda sig av en tredje part kan vara en fördel, ekonomiskt sätt och gör att företaget i sig kan fokusera på sin egen verksamhet.

Logistik hanterat av en tredje part

Om du har ett företag som har behov av tredjepartslogistik så kan ni vända er till ISY. Hos dem hittar ni olika alternativ som alla är kostnadseffektiva och är inom lagerhantering. De vänder sig bland annat till e-handelsföretag och andra företagare som kan ha behov av en tredje part för att sköta logistiken. De kan lagra era varor och produkter, oavsett hur många pallar ni har behov av att hålla lagrade. 

De lager de tillhandahåller är låsta, larmade och säkra så väl som att de är uppvärmda. Ni kan själva kontrollera era varor, via en onlinetjänst som de tillhandahåller. Så ni företagare som har behov av tredjepartslogistik, och att lagra era varor på ett bra sätt, ni kan med fördel kontakta detta företag. Vill ni läsa mer om deras tjänster så kan ni göra det direkt på deras hemsida, eller kontakta dem så kan de berätta mer för er.