Vad är tredjepartslogistik?

Tredjepartslogistik som även kan kallas för TPL eller 3PL innebär att det finns en tredje part utöver kunden och säljaren, som kan ta över vissa delar eller hela delar av logistiken. Det innebär till exempel att ett företag kan anlita ett annat företag att sköta själva leveransen av en vara. 

Det kallas även outsourcing. Det finns flera tjänster inom denna logistik, så som transporter, men även lagerhantering. Att använda sig av en tredje part kan vara en fördel, ekonomiskt sätt och gör att företaget i sig kan fokusera på sin egen verksamhet.

Logistik hanterat av en tredje part

Om du har ett företag som har behov av tredjepartslogistik så kan ni vända er till ISY. Hos dem hittar ni olika alternativ som alla är kostnadseffektiva och är inom lagerhantering. De vänder sig bland annat till e-handelsföretag och andra företagare som kan ha behov av en tredje part för att sköta logistiken. De kan lagra era varor och produkter, oavsett hur många pallar ni har behov av att hålla lagrade. 

De lager de tillhandahåller är låsta, larmade och säkra så väl som att de är uppvärmda. Ni kan själva kontrollera era varor, via en onlinetjänst som de tillhandahåller. Så ni företagare som har behov av tredjepartslogistik, och att lagra era varor på ett bra sätt, ni kan med fördel kontakta detta företag. Vill ni läsa mer om deras tjänster så kan ni göra det direkt på deras hemsida, eller kontakta dem så kan de berätta mer för er.

Har du behov av tredjepartslogistik?

Är det så att du har ett företag så kanske du har behov av tredjepartslogistik? Detta kallas även för 3pl och det innebär att det är dels du som säljare, det är din kund och sedan är det en tredje part, som utför logistikdelar. Det kan vara hela så väl som delar av logistik och distribution. 

För din del kan du med ett företag som erbjuder tredjepartslogistik få en mängd fördelar. Du kan låta en tredje part sköta leveranser eller lagring, eller båda delar. Det är ekonomiskt fördelaktigt att låta en tredje part ta hand om dess delar, så väl som det ger dig tid att fokusera på andra delar av ditt företag.

Få hjälp med 3pl genom ett annat företag

Tredjepartslogistik kan du få hitta hos företaget ISY. De kan sköta hela eller delar av detta för er. Detta företag vänder sig gärna till dig som sysslar med e-handel och som har ett behov av att få ut dina varor på ett bra sätt, via kostnadseffektiva transporter. De kan även hjälpa till om det är så att du har ett behov av att lagra olika varor och produkter. Deras lager är uppvärmt så väl som larmade och låsta. 

Du kan ha full koll på detta lager via en onlinetjänst. Om du är intresserad av vad detta företag kan göra för dig när det kommer till 3pl inom e-handel så kan du besöka deras hemsida eller så kan du kontakta dem direkt för att diskutera detta.